Warning: array_keys(): The first argument should be an array in /home/virtualki/71250/public_html/header.php on line 14 WOPR Sopot - Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

SZKOLENIA KPP
SZKOLENIA KPP

Sopockie WOPR zaprasza na  kursy
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 (KPP).

Początek kursu - 1 pażdziernika !

Organizator zajęć:
Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel główny zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
1)  utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2)  zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy
3)  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
4)  kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Pliki do pobrania
- regulamin szkolenia [pobierz]
- formularz zgłoszeniowy [pobierz]
- program [pobierz]

1. Program


Lp.

Temat/zagadnienie

Liczba zajęć teoretycznych

Liczba zajęć praktycznych

Liczba godzin ogółem

1

Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne

1

-

1

2

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

2

1

3

3

Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

2

3

5

4

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe

2

2

4

5

Poszkodowany nieprzytomny

1

1

2

6

Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

2

8

10

7

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

1

2

3

8

Wstrząs

2

-

2

9

Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

2

-

2

10

Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

3

8

11

11

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru

2

1

3

12

Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

2

4

6

13

Ewakuacja ze strefy zagrożenia

2

2

4

14

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

-

7

7

15

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

1

2

3

16

Zajęcia do dyspozycji prowadzących*

 

 

 2

                             Razem

25

41

68

Powyższy zakres szkolenia zawiera wiedzę i umiejętności objęte egzaminem składanym przed komisją określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (D.U.2007.60.408).
Osoby, które zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają
„Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskają tytułu ratownika”

 

2. Harmonogram zajęć

weekend I - 36 godz.

01 X 2010 - godz. (12 godz.)

02 X 2010 - godz. (12 godz.)

03 X 2010 - godz. (12 godz.)

08.00 - 09.30 (2x45')

08.00 - 09.30 (2x45')

08.00 - 09.30 (2x45')

09.50 - 11.20 (2x45')

09.50 - 11.20 (2x45')

09.50 - 11.20 (2x45')

11.30 - 13.30 (2x45')

11.30 - 13.30 (2x45')

11.30 - 13.30 (2x45')

14.30 – 16.00 (2x45’)

14.30 – 16.00 (2x45’)

14.30 – 16.00 (2x45’)

16.10 – 17.40 (2x45’)

16.10 – 17.40 (2x45’)

16.10 – 17.40 (2x45’)

17.50 – 19.20 (2x45’)

17.50 – 19.20 (2x45’)

17.50 – 19.20 (2x45’)

 

weekend II - 32 godz.

08 X 2010 - godz. (12 godz.)

09 X 2010 - godz. (12 godz.)

10 X 2010 - godz. (8 godz.)

08.00 - 09.30 (2x45')

08.00 - 09.30 (2x45')

08.00 - 09.30 (2x45')

09.50 - 11.20 (2x45')

09.50 - 11.20 (2x45')

09.50 - 11.20 (2x45')

11.30 - 13.30 (2x45')

11.30 - 13.30 (2x45')

11.30 - 13.30 (2x45')

14.30 – 16.00 (2x45’)

14.30 – 16.00 (2x45’)

13.40 – 15.10 (2x45’)

16.10 – 17.40 (2x45’)

16.10 – 17.40 (2x45’)

16.30 – EGZAMIN

17.50 – 19.20 (2x45’)

17.50 – 19.20 (2x45’)

 

 

3. Miejsce zajęć:
Sala konferencyjna Sopockiego Klubu Żeglarskiego
lub sala konferencyjna KM PSP w Sopocie


Sponsor strategiczny

 

Złoty Sponsor

 

Sponsor

 

Partner techniczny

 

Partner CKRW


 
Przyjaciele 
Nagroda
Lider Informatyki 2008

 

Newsletter


      Copyright © 2003-2011 Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe